Algemene voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Londonoutlet Inc. Op de hele site verwijzen de termen "wij" naar, "ons" en "onze" naar Londonoutlet Inc. London outlet biedt deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site aan u beschikbaar zijn , de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hierin vermelde voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende algemene voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, leveranciers en/of inhoudbijdragers zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken en geen diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

 

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om dit toe te staan al uw minderjarige gezinsleden om deze site te gebruiken.
U mag onze gebruiksproducten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u de Service gebruiken om wetten in uw rechtsgebied te overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen introduceren of code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.


DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdrachten via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens verzending via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt aangeboden, openbaar te maken, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons . .
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld onjuist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie ons retourbeleid voor meer informatie.


DEEL 4 - OPTIONELE HULPMIDDELEN
Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover wij geen controle, controle of inbreng hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen die via de Site worden aangeboden, is geheel op uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder hulpmiddelen worden geleverd door de relevante externe leverancier(s). ).
Mogelijk bieden we in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aan via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 5 - LINKS MET DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of de juistheid ervan, en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees en begrijp het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 6 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INDIENING
Als u bepaalde specifieke inzendingen op ons verzoek (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons verzendt, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk , "Opmerkingen"), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, de opmerkingen die u naar ons verzendt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins op elk medium kunnen gebruiken. Wij zijn en hebben geen verplichting (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud beoordelen, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Algemene Voorwaarden. Dienst.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

SECTIE 7 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Op uw indiening van persoonlijke gegevens via de winkel is ons privacybeleid van toepassing. Om ons privacybeleid te bekijken.

DEEL 8 - WEBSHOP RICHTLIJNEN - PROMOTIES/GESCHENKBONTEN & AANBIEDINGEN

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op cadeaubonnen uitgegeven door Londonoutlet Inc. Door een cadeaukaart van Londonoutlet Inc. te gebruiken, aanvaardt u deze algemene voorwaarden voor de cadeaukaart en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeaubonnen uitgegeven door Londonoutlet Inc. (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papieren cadeaubonnen en als cadeaubonnen) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) verkocht door London Inc. en door London Inc. aangewezen derden.
  Elke Cadeaubon heeft een unieke code. Dit kan een cijfercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Elke Cadeaubon wordt slechts één keer uitgegeven. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) op een veilige plaats te bewaren. Bij diefstal (waaronder begrepen het gebruik van de code door onbevoegde derden) of verlies (waaronder het (per ongeluk) verwijderen van e-mails) wordt geen vergoeding betaald. Alleen originele cadeaukaarten en codes kunnen worden gebruikt en moeten op verzoek aan London Inc. worden verstrekt. London Inc. behoudt zich het recht voor om een ​​Cadeaukaart in te wisselen, zodat deze pas wordt geaccepteerd na ontvangst van de originele Cadeaubon (in het geval van een elektronische Cadeaubon is de e-mail verzonden door London Inc. of een door London Inc. aangewezen derde partij verzonden). aan u en waarin de code is opgenomen) en bij oneigenlijk gebruik betaling in geld te eisen. Als een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, moet u het ontvangstbewijs en het bewijs van opwaardering zorgvuldig bewaren en deze op verzoek aan London Inc. overhandigen.
  Alle bestellingen in de Verenigde Arabische Emiraten komen in aanmerking voor gratis verzending. Verzending buiten de Verenigde Arabische Emiraten kan variëren tussen £3,95 en £24,95. Verzending duurt over het algemeen 1 - 5 werkdagen in de VAE en internationale verzending kan maximaal 15 werkdagen duren.
  De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventuele andere toepasselijke specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonnen/of in de communicatie (e-mail) waarin de code is opgenomen. Elke Cadeaubon is een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer gebruikt worden.
  Cadeaubonnen uitgegeven door London Inc. en/of door London Inc. aangewezen derde partijen kunnen alleen worden ingewisseld voor aankopen via London Inc.
  Cadeaubonnen kunnen niet worden gebruikt voor openstaande bestellingen.
  Cadeaubonnen of hun restwaarde zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
  Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Cadeaubonnen. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden. Wanneer u een Gift Card aanschaft, gaat u ermee akkoord dat deze niet kan worden geretourneerd, lees altijd eerst onze webshoprichtlijnen zorgvuldig door voordat u tot aankoop overgaat.
  Kortingscodes/cadeaubonnen in de uitverkoop dekken in ieder geval niet de verzendkosten, de verzendservice in de uitverkoop wordt apart aangeboden.
  Voor Gift Cards die al zijn gebruikt, is alle informatie over code, restwaarde en vervaldatum ook beschikbaar via het accountoverzicht op de website van London Inc.
 2. Indien het totaalbedrag van de bestelling de waarde van de gebruikte Cadeaubon(s) overschrijdt, dient het verschil betaald te worden met één van de andere betaalmethoden: iDEAL, Paypal, Creditcards of Bancontact.
  Het is niet toegestaan ​​om Gift Cards of de werking ervan te wijzigen, vervalsen, ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen het hacken).
  Elke (poging tot) fraude of andere ongeoorloofde actie wordt geregistreerd en heeft tot gevolg dat het gebruik van Gift Cards wordt geweigerd.
  Het is niet toegestaan ​​Cadeaubonnen op enigerlei wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven, online gekochte cadeaubonnen geven geen korting op de verzendkosten.
  Deze voorwaarden voor cadeaubonnen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan de voorwaarden van de cadeaubon te raadplegen voordat u een Cadeaubon gebruikt. Online cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden.
  Je kunt maximaal 1 cadeaukaartcode per bestelling inwisselen. Bij een aanbieding van meer dan 50% op een Cadeaukaart is de volledige besteding van de cadeaukaart vereist.
  Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de Gift Cards of problemen met het inwisselen ervan, laat het ons dan zo snel mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. London Inc. zal uw e-mail zo snel mogelijk behandelen.

  SECTIE 9 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES
  Af en toe informatie op onze site of in de Dienst die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).
  Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of vernieuwingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 10 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen vragen om onwettige handelingen uit te voeren of daaraan deel te nemen; (c) het overtreden van internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen; (d) om inbreuk te maken op of in strijd te zijn met onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of lichamelijke handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, pharmen, voorwendsels, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik.


SECTIE 11 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat wij de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen beëindigen en op elk gewenst moment kunnen verwijderen of annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik of onvermogen om gebruik te maken van de dienst op eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook. dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zijn Londonoutlet Inc., onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die via de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in de inhoud of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.


SECTIE 12 - DISCLAIMER
U stemt ermee in om Londonoutlet Inc. en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te gebruiken om elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 13 - ZEEBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden. van de Dienst, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

SECTIE 14 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de overeengekomen beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u naar ons oordeel faalt, of als wij vermoeden dat u zich niet aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden heeft gehouden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u daarom de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.